Plat du jour

vum 13 Juli - 19 Juli

  1. Lundi 13 juillet 2020

  2. "Feierstengszalot"

Mardi 14 juillet 2020

"Kniddelen mat Grillwurscht"

Mercredi 15 juillet 2020

"Jour de repos"

Jeudi 16 juillet 2020

"Jour de repos"

Vendredi 17 juillet 2020

"Geschnetzeltes"

Samedi 18 juillet 2020

"Ouvert - Sur commande"

Dimanche 19 juillet 2020

"Ouvert - Sur commande"

 

 

 

 

 

  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach