Plat du jour

mir hun zou bis den 15. Dezember

  1. Lundi 23 novembre 2020

  2. "Wienerschnitzel"

Mardi 24 novembre 2020

"Kniddelen mat Grillwurscht"

Mercredi 25 novembre 2020

"Jour de repos"

Jeudi 26 novembre 2020

"Jour de repos"

Vendredi 27 novembre 2020

""

Samedi 28 novembre 2020

"sur commande"

Dimanche 29 novembre 2020

"sur commande"

 

 

 

 

 

  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach