Plat du jour

vum 10 August - 16 August

  1. Lundi 10 août 2020

  2. "Feierstengszalot mat gebroden Gromperen"

Mardi 11 août 2020

"Ham, Fritten an Zalot"

Mercredi 12 août 2020

"Jour de repos"

Jeudi 13 août 2020

"Jour de repos"

Vendredi 14 août 2020

"Weinzossis"

Samedi 15 août 2020

"Ouvert - Sur commande"

Dimanche 16 août 2020

"Ouvert - Sur commande"

 

 

 

 

 

  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach
  • Plat du jour - Etangs Mechelsbach